Zakład Malarski
Paweł Czubiel


Oferta

Posiadamy wysokiej klasy sprzęt do oznakowanie i zabezpieczania robót malarskich. Prace wykonujemy na terenie całego kraju, a do malowanie dróg wykorzystujemy farby akrylowe wysokiej jakości, posiadające certyfikaty unijne.

TECHNIKI MALARSKIE:

• Oznakowanie poziome cienkowarstwowe
- mechaniczne: malowanie natryskowe pod ciśnieniem, z użyciem mikrokul odblaskowych
- ręczne

• Oznakowanie poziome grubowarstwowa (strukturalne)
- masą chemoutwardzalną

Wykonujemy malowanie:

- dróg (pełen zakres)
- linii
- przejść dla pieszych
- parkingów
- hal przemysłowych i magazynowych
- piktogramów
- dróg rowerowych
- kopert komercyjnych i inwalidzkich
- napisów, cyfr
- słupków, kolumn
- barier ostrzegawczych
- symboli znaków pionowych

Ponadto Wykonujemy także:

- usuwanie oznakowania pionowego (mechanicznie i chemicznie)
- montaż oznakowania pionowego dróg
- montaż progów zwalniających
- montaż barier rurowych
- montaż słupków
- montaż punktowych elementów odblaskowych, tzw. „kocich oczek”
- oznakowanie taśmą prefabrykowaną
- oznakowanie traktów pieszych dla niewidomych (maty z „guzkami”)

Zakres działalności

Wykonanie oznakowania poziomego przejść dla pieszych i elementów oznakowania na ulicach, znakowanie dróg rowerowych, montaż progów zwalniających, malowanie dróg, linii (pełen zakres).